Hobro - Mariager Provsti - Århus Stift

Dåbs-, navne-, vielsesattester, m.v.

Attester:

Dåbs,-navne,-vielsesattester fås ved henvendelse til sognepræsten.

Øvrige oplysninger:

  • Fødsler skal ikke længere anmeldes af forældrene til sognepræsten.
  • Er forældrene ikke gift, skal omsorgs-og ansvarserklæring udfyldes digitalt på www.Borger.dk inden 14 dages efter barnets fødsel.
  • Et barn skal navngives, inden det er et halvt år gammelt, enten ved dåb eller ved anmeldelse. Navngivelse uden dåb indtastes digitalt på www.Borger.dk
  • Henvendelse om dåb og vielse rettes til den præst, man ønsker, der skal foretage handlingen.
  • Ved dødsfald rettes hurtigst muligt henvendelse til henh. præst og bedemand, hvorefter sidstnævnte er behjælpelig med det videre praktiske forløb.
  • Valg af gravsted m.v. aftales med graveren.

Gudstjenester

Søndag 26. maj
10:30 Sdr. Onsild

TrinitatisSøndag 2. juni
10:30 GlenstrupSøndag 9. juni
10:30 Nr. Onsild

2. s.e. Trinitatis

Arrangementer

Søndag 16. juni
09:30 Sdr. Onsild

Sognetur for alle tre sogne til blandt Gl. Ry Kirke.
Se omtale i kirkebladet.
Tilmelding til Jørgen Lundsberg 6161 5229 / Hanna Christensen 2148 1491Mandag 17. juni
14:00 Sdr. Onsild

Syng SammenMandag 24. juni
14:00 Konfirmandstuen, Sdr. Onsild