Hobro - Mariager Provsti - Århus Stift

Menighedsrådene

 

 

Jørgen Lundsberg
Menighedsrådsformand
Rævebakken 9, 9500 Hobro
61 61 52 29
bjl@os.dk

Signe Neimann
Næstformand og kontaktperson
Søagervej 8, 9500 Hobro
60 49 34 52
scnei@post10.tele.dk

Iben Bryde
Kasserer
Rolighedsvej 5, 9500 Hobro
96 57 00 73
ibenbryde2@gmail.com

Eigild Simonsen
Kirkeværge ved Sdr. Onsild Kirke
Søkærvej 8 9500 Hobro
98 54 43 86
gerberg@simonsen.mail.dk

John Kristensen
Kirkeværge ved Nr. Onsild Kirke
Vestermarken 9500 Hobro
42 44 56 47
damhuschr@vip.cybercity.dk

Anna Lise Laursen
Sdr. Ulstrupvej 24 9500 Hobro
61755838
nial.laursen@gmail.com

Stine Bergø Pedersen
Kærhave 3 9500 Hobro
53343997
stine-b.b@hotmail.com

Dorit Laursen
Nr. Onsildvej 46 9500 Hobro
20282498
dola46@gmail.com

Dorthe Kragh Andersen
Sekretær
Vestermanrken 5 9500 Hobro
25270593
dorthekragh@hotmail.com

Hanna Christensen
Rævebakken 8
+4521481491
lhbyg@mail.dk

Glenstrup Menighedsråd

 

Søren Hedegaard
Menighedsrådsformand
Glenstrup Søvej 16 8990 Fårup
40625368
shedegaard53@gmail.com

Anni Engedal
Næstformand, kirkeværge
Glenstrup Søvej 27 8990 Fårup
60674484
anniengedal@hotmail.com

Knud Jønsson
Øvrigt medlem
Glenstrup Søvej 28 8990 Fårup
20215221
kjharmonium@gmail.com

Gitte Østergaard
Kontaktperson, kasserer
Vesterlandsvej 11 8990 Fårup
29403884
gitteulla@gmail.com

Hanne Stadsgaard
Sekretær
Randersvej 132 8990 Fårup
30299981
hanne.stadsgaard@gmail.com

Gudstjenester

Søndag 23. juni
10:30 Sdr. Onsild

v/Kirsten Hald
4. s.e. TrinitatisSøndag 30. juni
10:30 Nr. Onsild

5. s.e. TrinitatisSøndag 7. juli
10:30 Glenstrup

6. s.e. Trinitatis

Arrangementer

Mandag 24. juni
14:00 Konfirmandstuen, Sdr. OnsildMandag 19. august
14:00 Konfirmandstuen, Sdr. Onsild