Hobro - Mariager Provsti - Århus Stift

Konfirmander

Forberedelse

Et tilbud fra kirken til 7. klasse, der løber fra august til maj. Det er en chance for at lære kristendommen og kirken nærmere at kende. At få mulighed for på grænsen mellem barn og ung at kunne stille de store spørgsmål om Gud og livet og alt det midt imellem.

Hvad betyder det for vores måde at tænke på i forhold til hinanden  og i forhold til vores måde at indrette samfundet på, at der har været fortalt kristendom hos os i 1000 år, og hvad betyder det i forhold til andre religioner og  livsopfattelser.

Gudstjenester

Søndag 10. december
10:30 GlenstrupSøndag 17. december
16:00 Sdr. OnsildSøndag 17. december
16:00 Sdr. Onsild

Lucia og afslutning for minikonfirmanderne. Minikonfirmanderne går Lucia

Arrangementer