Hobro - Mariager Provsti - Århus Stift

Knarren i Glenstrup Kirke
Knarren var i princippet et vikingeskib, men langt mere fyldigt og med langt større lasteevne end langskibene. Mens langskibene hovedsageligt blev roet frem og var krigsskibe, så var knarren et sejlfartøj til last. Knarren blev brugt til at fragte gods og mennesker mellem landene Norge, Sverige, England, Island og Danmark m.fl. Endelig viser beretninger at disse fartøjer også blev brugt til sejladser på de russiske floder, de blev slæbt over vandskel og staget, roet og sejlet langt helt ned til Sortehavet.

Modellen her er udstillet på vikingemuseet i Schlesvig.

Et eksempel på en knarr er Skuldelev 1 som kan ses på museet i Roskilde. Den havede en lidt højere stævn.
skuldelev knarren

Et godt bud på en knarr!

Start på Knarr til Glenstrup kirke 28. november 2017.
Skabelonerne er lavet, nu går vi i gang!

Skabeloner og bunden af knarren er ved at blive lavet med bundstokke.

Dækket lægges i fineste egetræ fra et gammelt rundt bord.
dækket

Den ydre facon er ved at være på plads. Her er de høje stævne ved at blive dannet.
stævn

Det ses tydeligt, at der er tale om et maget fyldigt fartøj med stor bæreevne. Originalen (Skuldelev 1) lastede snildt 5 tons.
et fyldigt skib

Spanterne er på plads, inderremmen er på plads og begge stævne er rejst.

Så begynder den udvendige klinkbygning.

Klinkbygning er en langsommelig proces, der skal laves skabelon i papir til hvert eneste bord.

Men det bliver helt fint!

Så blev styrbord side klædt op med egeplanker, det holdes sammen af en masse 2 mm trædyvler.
styrbords side

Skroget er klædt op med egebord, der er lavet styreåre og modellen er flyttet indendøre, nu skal der laves rig.

Da der jo er tale om et skib, som kunne have været Knud den Stores lastfartøj må det stafferes kongeligt.
stafering

Så skal der sys sejl, det skal farves så det ikke er så hvidt, der skal sættes ringe i hjørnerne og der skal bindes fast til råen, endelig skal der laves skøder.
sejlet

Knud den storeKnud den Store var jo kristen, på hans egen meget vikingeagtige måde. Knud d. Store og hustruen Emma skænkede et stort sølvkors til en engelsk kirke. Her er han afbildet med kors i den ene hånd og sværdet i den anden.
interieur

Gudstjenester

Søndag 28. april
10:30 Nr. OnsildLørdag 4. maj
10:30 Glenstrup

Konfirmation v/Kirsten HaldSøndag 5. maj
10:30 Sdr. Onsild

Konfirmation v/Jørgen Pontoppidan

Arrangementer

Mandag 13. maj
14:00 Sdr. Onsild

Syng SammenTirsdag 14. maj
19:30 Glenstrup

Koncert med Hobro KammerorkesterMandag 17. juni
14:00 Sdr. Onsild

Syng Sammen